Dualiteit in het Aarde Ontwaken.

Door Marieke in Blog - 23 maart 2020
Ik ben geen dokter. Alle blogs zijn gebaseerd op eigen ervaring.
Advies volgen is op eigen risico.
Links kunnen affiliate links zijn waardoor een commissie kan worden verdiend.


Ik kreeg een hele mooie vraag over dualiteit en het Aardse Ontwaken. Het is een woelige tijd door de lockdown en het Corona Virus dat het menselijke collectief wakker schudt. Corona staat voor Kroon en opent dus jouw Kruin Chakra. Bewustzijn voor de massa.

Kom gezellig kletsen in de faceboekgroep, ik beantwoord er dagelijks alle vragen over Spiritueel Ontwaken EN Aards Ontwaken. Want beiden zijn noodzakelijk om tot Ascensie te kunnen overgaan. Verlicht zijn zij die beiden kanten beheersen, het Licht en de Schaduw.

Maar goed, het gaat over dualiteit.

Wat is dualiteit?

Alles wat buiten ons bestaat, bestaat ook in onszelf. As above, so below. As within, so without.

Het gaat vooral om het durven aanvaarden van de dualiteit. Zonder ‘kwaad’ kan geen ‘goed’ bestaan. Wat heb jij aan een Licht als er geen duisternis is om het te kunnen zien?

Dat is de grootste boodschap die het Aardse ontwaken heeft.

Anderzijds is het ook belangrijk om te beseffen dat onze Ziel de 2 kanten van de dualiteit wil ontdekken. Dat wil zeggen dat jij al die dingen die jij nu leest, ook in een vorig leven hebt veroorzaakt.

Ik (= mijn familielijnen, herinneringen, vorige levens, parallelle levens,…) heb duizenden mensen hun leven afgenomen. Ik heb geld misbruikt, ik heb mensen geofferd, ik heb mensen verhandeld. En ik ben honderden keren gedood, ik ben arm geweest, ik ben rijk geweest, gulzig, een bedelaar.

En vandaag neem ik al die kennis, die ervaring, die compassie voor alles en iedereen omdat ik weet hoe het is om een moordenaar te kunnen zijn. Ik weet hoe het voelt om zoveel pijn te hebben, zoveel radeloosheid en zoveel woede, om tot zo’n dingen in staat te zijn. Omdat ik heb durven VOELEN wat het is om zo afgescheiden te zijn van de Bron om dit te kunnen doen.

Ik of iemand in mijn familielijnen (DNA karma) dit heeft gedaan. Die herinneringen, die ervaringen zitten in mij door familie karma, Ziel karma, Hogere Zelven en zelfs parallelle levens. En die herinneringen blokkeerden mij, omdat ik ze weigerde te aanvaarden en/of te doorvoelen.

Als jij jouw Aardse kant durft aanvaarden, dan kan jij spiritueel ook meer groeien en die informatie meer neerzetten en omzetten naar actie en daden.

Als jij de compassie voor jezelf, voor jouw familielijnen en de ‘vijand’ kan vinden, dan ontdek jij innerlijke Vrede.

Vrede start binnenin.

Liefde sturen naar de vijand of wat ongewenst is, lost het probleem niet op. Liefde sturen naar jezelf om die dualiteit in jezelf te ontdekken, heelt de Aarde. Want die vijand of ongewenste situatie, die ben jij en jij bent hem. Alles is verbonden. Zie hem zoals het is, een kind van licht, een prachtige liefdevolle Ziel die gekozen heeft (vrijwillig of tegen wil en dank) om de duistere rol hier op de Aarde te spelen.

Dat is waar het helen van de familielijnen over gaat, het Schaduw Werk, het Innerlijke werk. Het helen, oftewel het BEGRIJPEN, waarom iemand in staat kan zijn om levens te nemen, om oorlog te veroorzaken, om anderen te misbruiken.

Liefde is niet wensen dat de problemen opgelost worden. Liefde is door de maskers van pijn kijken naar de Waarheid van het wezen. Zij zijn jou en jij bent hen. Voel de pijn en laat deze los in jou. Dat is Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde. ❤

Alles wat buiten ons bestaat, bestaat ook in onszelf. Vergeet dat niet.

Aanvaarden van dualiteit.

Er is geen goed en er is geen slecht. Er is alleen maar ervaring. Vele ervaringen die ervoor zorgen dat jij het nodige inzicht krijgt om om te gaan met iedereen en de Liefde in jezelf kan vinden.

Dat is de grootste boodschap die het Aardse ontwaken heeft.

Liefde oordeelt niet. Als jij leeft vanuit Liefde dan voel jij volle compassie voor al jouw vijanden. Sterker nog, er zijn geen vijanden meer, er zijn enkel maar Zielen die een Aardse ervaring hebben en willen uitzoeken hoe het is om het duister te spelen zodat wij, als lichtwerkers, ons licht kunnen vinden.

Jij kan geen ascensie ervaren, Verlichting, zonder hen. Daar draait dualiteit om. Veroordeel hen niet, want ergens diep vanbinnen weet jij precies hoe het voelt om die ‘slechte’ persoon te zijn. Want ergens diep vanbinnen bestaat die persoon ook in jou.

Als jij dat inzicht vanuit Goddelijke Liefde kan en wil verkrijgen, dan kan jij eindelijk Goddellijke Liefde in jezelf vinden. De Liefde voor alles wat is, zonder oordeel.

Ik hou van jou zoals jij bent. Ik veroordeel jouw fouten niet omdat ik weet dat jij jouw fouten nodig hebt om te kunnen groeien in de persoon die jij moet worden.

Dat is Liefde. Compassie hebben zonder oordeel. Niet mee-lijden maar compassie hebben en plaats houden in jouw hart zodat de andere ruimte krijgt voor de nodige inzichten.

Wil jij meer lezen?

Deel op Pinterest 🙂

Verlichting komt als jij beiden kanten van jezelf durft omarmen, de spirituele Licht kant en de Aardse Shaduw kant. Als jij balans zoekt dien jij beiden aspecten in jezelf te vinden en te aanvaarden zodat jij een ascensie kan hebben op Aarde.
Dualiteit staat in het teken van Aards ontwaken, van bewustzijn. Jouw donkere kant ontkennen zorgt ervoor dat jij geen ascensie zal ervaren. Durf jouw diepe kanten te ontdekken, jouw diepe schaduw.

Geef een antwoord