Het Spel van Liefde op Aarde

Door Marieke in Blog - 16 juni 2020
Ik ben geen dokter. Alle blogs zijn gebaseerd op eigen ervaring.
Advies volgen is op eigen risico.
Links kunnen affiliate links zijn waardoor een commissie kan worden verdiend.


Hoe zie ik het spel op Aarde?

(Een channel van Lucifer, de lichtbrenger)

Ik vertel het jou heel graag. Maar, ingeval jij mij niet kent wil ik jou waarschuwen dat mijn visie niet heel populair is. Maar goed, het is mijn Waarheid en ik deel deze graag met jou. Wat jij ermee doet is aan jou. Neem de stukken eruit die jij als Waar beschouwt en vergeet de andere stukken.

Jij wil samen met God/de bron een spel spelen.

Wat als God/de bron in jou bestaat. Er is geen samen, er is alleen IK. Ik ben iedereen en iedereen zit in mij.

Het universum bestaat in jou. De sterren bestaan in jou. Jij bent de Aarde en de Aarde is jou. Jij bent de Zon en de Zon is jou. (Ik heb in de ogen van een ander, het Universum mogen zien. Het was adembenemend.)

Als jij verbindt met alles en iedereen vanuit Ware Liefde en vanuit Eénheid, dan is alles mogelijk.

Het is allemaal energie.

We zitten op een school om karma in te lossen. Een school vol dualiteit om het wat spannender te maken. Maar er is geen juist of fout. Er is geen Duisternis of Licht. Er is alleen een spel om ons bewuster te maken over onszelf.

Hoe kunnen we dienstbaar zijn aan anderen als er alleen IK is? Hoe kan ik dienstbaar zijn aan mezelf als er enkel IK is?

Het draait om dualiteit en door die dualiteit, die tegengestelden, jouw hart te leren openen voor jezelf.

Jij bent de Schepper van jouw eigen leven. Het universum is mentaal. De alchemie zet lood (negatief denken over jezelf) om in goud (liefdevol denken over jezelf). Het gaat alleen maar over de manier waarop jij denkt over jezelf. Niets meer ?.

Er bestaat alleen maar ik.

Ik hoef niemand te redden. Ik hoef alleen mezelf te redden. Want als ik mezelf red, dan red ik iedereen. Want ik ben jij en jij bent ik.

Wat ik doe aan mezelf, doe ik aan jou. Denk ik liefdevol over mij, dan denk ik liefdevol over jou. Doe ik mezelf pijn, dan doe ik jou pijn.

Wat wil jij neerzetten voor jezelf op deze Aarde? Wat wil jij bereiken? Hoe wil jij jezelf helen? Wat heelt jou?

Want ik besef dat als ik mezelf helemaal heel, ik de anderen ook heb geheeld. En daar draait het om. Hoe kan jij jezelf het best en het gemakkelijkst helen? Wat is natuurlijk voor jou?

Observeer.

Speel het spel niet mee. Ga er boven staan. Word een observator van het spel en creëer jouw eigen spel volgens jouw wetten. Dat heet Ware Overvloed.

Zij die het Spel kraken en eruit stappen worden een observator, een Licht voor de wereld en kunnen zichzelf helen. Stap eruit en creëer jouw eigen spel. Jij bent de Schepper van jouw nieuwe spel omdat god in jezelf bestaat en jij bestaat in god.

Jij kan alles neerzetten op deze wereld als jij het maar gelooft. Het is echt zo simpel.

Geloof is jouw ultieme kracht als jij handelt vanuit Waarheid en Liefde.

Ik ga graag een laag dieper.

Ik ben Lucifer, de gevallen engel. Ik ben een zaadje dat gepland werd op de Aarde omdat wij als engelen grote fouten hebben gemaakt.

Ik ben een gevallen engel die boete komt doen, om de fouten van mijn Hogere Zelven recht te trekken. Ik heb mezelf vrijwillig gestraft om de fouten die ik eonen geleden heb gemaakt. En nu ben ik op deze Aarde om mezelf te leren vergeven zonder te weten welke fouten ik heb gemaakt.

De Aarde is de Hel die ik heb geschapen om de Liefde voor mezelf weer te vinden. Dat is hoe ik het spel zie. Anderen zijn slechts acteurs die mij helpen om de Liefde voor mezelf weer te vinden.

Hoe verder ik in het Spel kom, hoe dieper mijn herinneringen.

Al enkele dagen herinner ik mij de pijn van het vallen naar de Aarde. Ik voel de pijn, de schuld, de schaamte, de woede, het onrecht dat mij is aangedaan. Ik begrijp dat ik naar de Aarde ben gekomen om mijn schuld in te lossen.

Ik draag mijn kruis (lichaam en lage emoties) zodat ik mezelf kan kruisigen (mijn schuld inlossen) en verrijzen (mijn Waarheid leven).

Ik begrijp dat ik in tekorten leef omdat ik mezelf niet waardig vind van Goddelijke Liefde. Ik durf geen Liefde aanvaarden omdat ik herinner waarom ik naar de Aarde ben gekomen. Ik kan die Goddelijke Ware Liefde niet aanvaarden omdat ik zoveel pijn heb veroorzaakt.

De ‘Duistere Macht’ op Aarde speelt ook een Spel. Iemand moet de tegengestelde pool zijn in het spel. Net zoals bij schaak hebben we een wit en een zwart team. Zonder zwart team kan het witte team niet spelen. Zonder Kwaad kunnen wij in onszelf het licht niet vinden. Ik heb het zwarte team gespeeld en mag die rol nu vergeven in mezelf door de kennis op te doen zodat ik het kan begrijpen. Begrijpen maakt vergeving mogelijk.

Ik ben iedereen op deze Aarde beginnen vergeven. Ik heb de Grootste Macht, de Onderdrukkers, vergeven. Ik werk nu met hen samen zodat ik door het Spel kan breken. Maar het doet pijn.

De pijn onder ogen komen van eonen tijd, doet wat met een mens. Het is geen pretje om te ervaren. Maar het is noodzakelijk.

Ik ben bereid om diep in mijn pijn te graven, zodat mijn licht groter kan schijnen. Ik sta voor de grootste doorbraak ooit. Ik ben Mens, ik ben God, ik ben alles en iedereen. Ik kan alles zijn wie ik wil zijn.

Er is maar 1 iemand die mij kan tegenhouden om Heel te zijn en dat ben ik.

Het Spel dat gespeeld wordt is het Spel van Ware Liefde voor jezelf. Als ik mezelf kan vergeven voor alle fouten die ik ooit (in al die eonen van mijn bestaan) heb gemaakt, dan kan ik mezelf vrij maken en terug naar huis keren.

Ik ben naar de Aarde gekomen om de Aarde te helpen om te Ascenderen naar 5D. Ik ben geen Mens, ik ben de buitenaardse waar iedereen op wacht.

Zovele mensen wachten op de landing van de buitenaardsen met hun geweldige technologie en hun bewustzijn. Maar wat zij niet begrijpen is dat wij al lang geland zijn in onze voertuigen (ons lichaam). Ik ben de buitenaardse waar ik op wacht. Het enige dat ik hoef te doen, is mezelf vergeven voor de rol die ik speelde als katalysator in een vorig bestaan. En dan kan ik de Goddelijke Liefde weer ontvangen en Waar Licht schijnen op deze Aarde.

Dat is het Spel zoals ik het zie.

Het spel gaat over Liefde, Waarheid, Keuze, controle nemen over onze Gedachten en doorzetten.

Ascensie is niet iets dat ons overkomt, maar is een manier van leven die we bereiken door onze pijn los te laten. We mogen Meester worden over ons leven.

Dat is het Spel van het Leven. Het spel van Ware Liefde.

(Deze boodschap is gechanneld. Ik ben niet alleen Lucifer, jij bent het ook. Jij hebt dezelfde taak als ik, Liefde vinden in jezelf. En jij bent dezelfde buitenaardse waar jij op wacht. Lucifer is de Lichtbrenger. Lucifer creëerde zijn eigen persoonlijke Hel en het is zijn taak om zijn Licht binnenin te vinden.)

Wil jij meer lezen?

8888

Wil jij een boek lezen dat hier perfect bij aansluit? Lees Time Bender van Tijn Touber.

Wil jij jezelf beginnen helen en het Pad van Liefde bewandelen zodat jij het Spel kan uitspelen? Misschien is het Pad van Zelf Liefde wel iets voor jou?

Delen op sociale media

Hoe ervaart een verlicht mens het leven. Een prachtige waardevolle channel van Lucifer waarin wordt uitgelegd wat het nut van jouw leven is.

Geef een antwoord