Vergeving, hoe moet dat nu echt?

Door Marieke in Blog - 11 mei 2020
Ik ben geen dokter. Alle blogs zijn gebaseerd op eigen ervaring.
Advies volgen is op eigen risico.
Links kunnen affiliate links zijn waardoor een commissie kan worden verdiend.


Vergeving is een mooi iets, maar hoe moet dat nu? En vooral, wie en wat kan jij vergeven en wat is het resultaat? Vergeving maakt jou vrij, dat staat vast. En vrijheid verhoogt jouw frequentie.

Hoe vergeef ik?

Ik vergeef alles en iedereen in mijn leven zodat ik vrij kan zijn. Ik vind vrijheid belangrijker dan vasthouden aan mijn verleden. Als ik nog steeds pijn van 30 jaar geleden met mij meedraag, dan laat ik het los.

Alles wat ik in mijn leven heb, moet een keuze zijn die gemaakt is uit vrijheid, doen wat IK wil en niet wat een ander van mij verlangt. En daarom is voor mij vergeven (uiteindelijk) een eitje geworden.

Ik heb zoveel vergeven in mijn leven. Van misbruik (emotioneel, lichamelijk, mentaal en seksueel) tot ET ontvoering, pesten, mijn hele familiestamboom en vorige levens.

Vergeven zet jou vrij op voorwaarde dat jij begrijpt waarom iets is gebeurd. En net daar gaat het vaak mis.

We denken dat we ‘moeten’ vergeven zodat we het kunnen loslaten. En ja, vergeving maakt jou vrij. Maar als jij de herinnering verstopt in plaats van verwerkt, dan heb jij er niets mee.

Vergeving wil zeggen dat jij BEGRIJPT waarom iets is moeten gebeuren.

Dus, waarom gebeuren sommige dingen wel en andere dingen weer niet?

Ik las laatst een verhaal over een bekende youtuber die te maken kreeg met een inbraak in zijn woning. Hij heeft heel veel kostbaar materiaal dat veel geld zou opleveren, maar daarvan werd niets gestolen. Van zijn vrouw werd heel veel gestolen.

Dus, hoe kan het dat er een inbraak is in een woning en waarvan de dieven alleen maar spullen van 1 persoon meenemen en ALLE spullen van de andere onaangeroerd laten? Alsof die spullen onzichtbaar zijn?

Dat heeft te maken met de frequentie en het magnetisme van de persoon in kwestie. Als ik een heel open frequentie heb en ik heb niets te verbergen (mijn energie is heel open en iedereen krijgt steeds hulp zelfs zonder vragen) dan is er in mijn energie niets te stelen. De kans dat ik een diefstal ervaar in mijn woning (welk een reflectie is van mijn energie / lichaam) is heel klein.

Anderzijds, als ik mijn energie compleet dicht hou en niets van mijn innerlijke wereld zou delen (kennis, ervaring, expertise, talenten, woorden, daden, liefde) dan zou ik mij enorm onveilig voelen en dan weet ik dat er vroeg of laat wordt ingebroken.

En daar zit een les is. Alles wat jij leert in jouw leven, dient in beweging te blijven. Jij dient te scheppen en te manifesteren, te creëren en te onderwijzen. Maar als jij als persoon echt niets deelt van wat jij kan, dan lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat er op een dag bij jou ingebroken wordt.

Die inbraak zal ook pas plaats vinden als jij al jaren lang weigert iets met jouw kennis/ervaring te doen.

Anderzijds kan de inbraak ook plaatsvinden op het moment dat jij angst hebt om iets te verliezen. Het zit namelijk zo dat als jij heel veel kracht, tijd en aandacht legt op wat jij NIET wil, dat jij het uiteindelijk moet manifesteren.

Mensen die alarmen plaatsen op hun woning hebben angst voor een inbraak. Zij zijn de eersten die een inbraak zullen manifesteren door de angst die erachter zit.

Wat jij denkt manifesteer jij – altijd.
Wat jij bewust denkt heeft wat meer tijd nodig dan wat jij onbewust denkt. Maar soms kan het heel snel gaan.

Jij kan manifesteren vanuit angst, verlangen en zijn. 3 manieren van bewustzijn en alle 3 werken.

Maar goed. De inbraak heeft plaatsgevonden (om welke reden ook) en jij voelt jou niet goed. Het doet wat met jou.

Nu, het moet ook wat met jou doen, anders zou het niet plaats vinden. Jij dient een les te leren die jij al jaren weigert in te zien. Wat is het dan?

Kijk naar de situatie. Wat is er gestolen? Welke herinnering had ik eraan? Hoe voel ik mij? Wanneer heb ik mij voorheen zo gevoeld? Waar komt dat gevoel vandaan?

Graaf diep om te vergeven.

En als jij die antwoorden vindt in jezelf, dan kan jij de situatie begrijpen. Oh, dus om (vul de reden in) heb ik deze situatie gemanifesteerd. Omdat ik mij heel onveilig voel en zo lang weiger de veiligheid in mezelf te vinden, moest dit de druppel zijn zodat ik mijn denken verander.

Ik werd als kind misbruikt omdat ik op zoek was naar liefde, genegenheid, aandacht en er mogen zijn. Omdat ik geen grenzen had en zo hunkerde naar liefde van een man, werd ik misbruikt.

Begrijp jij de redenatie?

Begrijp jij waarom alles een reden heeft? En als alles een reden heeft zodat jij jouw les kan leren, begrijp jij dan ook dat jij niemand anders behalve jezelf hoeft te vergeven?

We leren om anderen te vergeven voor wat zij ons aandoen. Maar dat hoeft niet. Er is maar 1 schuldige in elke situatie en dat ben jij zelf. Jij had een les te leren die jij al zolang ontweek en nu kreeg jij een flinke les op jouw bord. Eentje dat jou zodanig door mekaar schudt dat jij het nu wel ziet.

Maar in plaats van die ervaring te bekijken vanuit: ‘Wat moet ik hiervan leren’, bekijken we dezelfde ervaring vanuit pijn ‘Arme ik, ik heb zoveel pijn en het is niet eerlijk dat dit mij overkomt’.

Vergeving is een kwestie van anders denken.

Ik kan iedereen vergeven die mij ooit heeft kwaad gedaan omdat ik weet en begrijp met elke cel van mijn lichaam dat ik de enige schuldige ben in die situatie. Het is alleen ik die schuld heeft omdat ik mijn denken moest veranderen en weigerde.

Dus, ik vergeef iedereen die mij ooit heeft pijn gedaan omdat ik weet dat ik hen naar mij heb toegetrokken om mij een les te leren. Hun Ziel houdt zoveel van mij (mijn Ziel) dat zij de rol van de ‘slechterik’ op zich namen en mij zouden kwetsen.

Ik ben hen eeuwig dankbaar voor de lessen die zij mij geleerd hebben. Tussen haakjes, het heeft tot mijn 32 ste levensjaar geduurd eer ik begreep wat vergeving is en hoe het werkt. Dus de eerste 32 jaar van mijn leven heb ik geleden en pijn gehad. Die ervaringen waren trauma en deden mij ontzettend veel pijn. Maar vandaag is de pijn weg en ben ik dankbaar voor alles wat mij is overkomen in mijn leven (en dat is veel).

Ik vergeef mezelf omdat ik mijn les niet wou leren. Ik vergeef mezelf omdat ik het niet zag. En als ik het nu wel inzie, dan kan ik verder, dan kan ik veranderen en die fout niet meer maken.

Ik vergeef mezelf omdat ik weet dat ik toen de kennis niet had en ik geen andere keuze had dan die ervaring mee te maken. Als ik het vandaag zou overdoen, dan weet ik wat ik wel moet doen. Vandaag weet ik hoe ik moet denken, hoe ik mijn frequentie kan aanpassen en verhogen, maar toen wist ik dat niet. En daar vergeef ik mezelf voor.

Ik vergeef mezelf omdat ik niet beter wist en omdat anderen slechts een spiegel waren voor mijn innerlijke denken (waarvan ik niet wist dat ik het had). Ik vergeef iedereen omdat zij deelnemen aan het spel van het leven. En soms moet jij degene zijn die lijdt en soms moet jij anderen kwetsen. Vaak doen we dat onbewust.

We lijden omdat we de herinnering van een pijnlijke situatie opnieuw en opnieuw herbeleven. Als jij de herinnering vervangt door begrip, dan kan jij vergeven, loslaten en helen.

Alles valt te vergeven als jij jouw verantwoordelijkheid van de situatie durft oppakken en inzien. Als jij durft inzien dat jij de enige bent die jouw situatie heeft aangetrokken en dat het een zuivere manifestatie is vanwege jouw frequentie, dan kan jij loslaten en helen.

Het begint bij jezelf. Zie jouw aandeel en vergeef de andere en jezelf. Zo word jij vrij.

Vergeving is een keuze die jou vrij maakt. Als jij vrij wil zijn en wil vliegen (bewuster leven) dan dien jij de keuze te maken om al jouw pijn en dus ook jouw verleden en bijhorend trauma te verwijderen.

Vergeving zorgt ervoor dat jij vrij bent, jouw verleden kan loslaten zodat jij betere dingen kan manifesteren.

Vervang trauma door oké, oké door goed, goed door beter, beter door geweldig en geweldig door uitstekend. Maak nieuwe keuzes in jouw leven. Niemand zegt dat jij moet lijden. Lijden is een keuze en door vergeving kan jij een betere keuze maken en een beter leven manifesteren.

Meer lezen?

Deel op sociale media 🙂

Waarom moet jij vergeven? Vergeving moet niet maar is een keuze. Waarom zou jij een ander vergeven en wat doet dat voor jou? Vergeven helpt jou om bewuster te zijn, jouw frequentie te verhogen en vrij te leven. Betere dingen manifesteren.

Geef een antwoord